Engelsk korrektur

Professionel engelsk korrekturlæsning og sprogrevision – 14 øre pr. ord / 54 kr. pr. side – Faguddannede korrekturlæsere med engelsk som modersmål.

korrektur-engelsk-tekst

Korrekturlæsning af engelske tekster

Kongruensfejl, ordstillingsfejl, kommafejl, ordvalgsfejl, inkonsekvens UK/US-engelsk ...

Det er næsten umuligt at undgå et udvalg af ovenstående fejl, uanset hvor habil man er til engelsk. Hos Textservice korrekturlæser vi din tekst på engelsk, så sproget er 100 % fejlfrit.

Vi sørger for, at teksten er renset for stavefejl, grammatiske fejl og tegnsætningsfejl, og vi giver tekstens sætninger et løft, så budskabet flyder frit og ubesværet fra afsender til modtager.

Engelsk korrektur (plus-pakke) inkluderer:

  • Korrektion af ALLE formelle fejl
  • Omformulering af uklare og "svage" sætninger
  • Konsistens i sprogbrug, stil og tone

Alle vores korrekturlæsere har engelsk som modersmål, og de har stor erfaring med korrekturlæsning af engelske tekster skrevet af danskere. De fjerner tekstens dansksproglige "rester" og omformulerer kringlede sætninger, så teksten får en sproglig form, som var den skrevet af en native speaker.

Der er forskel på sproglig stil og tone i et blogindlæg og en videnskabelig artikel, og derfor skal der omformuleres tro mod tekstens genre og stil. Vores korrekturlæsere er sprogpersoner om en hals og derfor fortrolige med alle teksttyper. De er derfor i stand til at rette og omformulere i sync med tekstens genre.

Vi korrekturlæser alle teksttyper på engelsk:

  • Rapporter og videnskabelige artikler
  • Manuskripter, både fiktion og faglitterære tekster
  • Webtekster, herunder blogs
  • Manualer og instruktioner
  • Journalistiske tekster
  • Markedsføringstekster

Korrektur Basis – engelsk

54 kr. pr. side / 0,14 kr. pr. ord


Korrektur Basis er standard-korrekturen, der gør den engelske tekst fejlfri på alle sproglige niveauer:

✅  Stavning

✅  Grammatik

✅  Syntaks

✅  Tegnsætning, herunder komma

Korrekturlæseren sørger for at rette alle fejl. Der er tale om en solid grundkorrektur, der retter teksten i henhold til gældende engelske retskrivningsregler.

Tillæg ved PDF-korrektur og andre formater. Mindstepris: 350 kr.

Korrektur Plus – engelsk

69 kr. pr. side / 0,18 kr. pr. ord


Korrektur Plus retter alle fejl og optimerer i den engelske tekst, så sproget bliver flydende og præcist.

✅  Alt fra Korrektur Basis

✅  Omformuleringer

✅  Ensretning af stavemåde, forkortelser mv.

✅  Kommentarer til sproget

Med Korrektur Plus betaler man ikke kun for fejlfrihed. Man betaler for at få skrevet indholdet tydeligere frem og få tekstens "tone" tilpasset dens formål og modtager.

Tillæg ved PDF-korrektur og andre formater. Mindstepris: 350 kr.

Fleksibel engelsk korrekturlæsning

Textservice er et online tekstbureau, og derfor har vi ikke faste åbningstider. Vi arbejder som regel, når opgaven kræver det, både aften og weekend. Derfor kan vi tilbyde korte og hurtige leveringstider på korrekturlæsning af engelske tekster.

Vi er også fleksible i den forstand, at vi indretter arbejdet efter kundens ønsker. Har man særlige ønsker til den bearbejdning, teksten skal undergå, så lytter vi til det. De ovenstående pakker er blot udgangspunkter, der kan justeres og tilpasses den enkelte opgave.

Vi korrekturlæser i alle gængse formater: Word, PDF, Overleaf, CMS med videre.

Korrektur af tekster på engelsk bør foretages af korrekturlæsere med engelsk som modersmål. Man kan være en udmærket engelsk korrekturlæser med et dansk modersmål, men som dansker mangler man det sproglige overskud, der gør, at man kan give teksten det sidste løft fra god til fremragende.

Derfor er alle engelske korrekturlæsere hos Textservice erfarne native speakers – altså med engelsk som modersmål, enten britisk engelsk eller amerikansk engelsk. Dermed også sagt, at vi naturligvis er fortrolige med både UK- og US-engelsk, og vi retter i henhold til den variant af engelsk, kunden ønsker.

Professionel data-behandling og kort leveringstid

Når vi korrekturlæser, oversætter og transskriberer, har vi ofte med fortrolige tekster at gøre. Det er et krav fra kunderne, at teksterne behandles professionelt og sikkert. 

Det kan man regne med, at vi gør hos Textservice. Alt, hvad vi foretager os, følger GDPR-regelsættet til punkt og prikke.

Vi benytter sikre fildelingstjenester og har strenge krav til den måde, vi håndterer teksterne på internt, så de bliver i huset og kun behandles af den daglige leder og den pågældende korrekturlæser/oversætter/transskribent.

I sjældne tilfælde bliver vi mødt af krav, som vi ikke kan honorere. Det er typisk fra store virksomheder, der kræver et sikkerhedsmæssigt setup, man ikke kan forvente af et mindre tekstbureau som Textservice. I de tilfælde takker vi nej til opgaven.

Når man som kunde betaler et bureau for professionel engelsk korrekturlæsning, kan man med rette forvente, at det sproglige output lever op til forventningerne og leveres til tiden.

Hos Textservice gør vi alt, hvad vi kan for at leve op til kundens forventninger.

Vi er alle rundet af en freelance-kultur uden faste arbejdstider eller skelen til, om det er hverdag og weekend. Vi er altid på arbejde og derfor klar til at tage opgaver ind med kort varsel og med kort leveringstid.

Mange engelske tekster retter vi fra dag til dag – gerne hen over weekenden.

Transskribering på engelsk og oversættelse da-eng/eng-da

Vi dækker flere områder end engelsk korrekturlæsning.

Har du et interview på engelsk, der skal transskriberes, udfører vi gerne opgaven med høj kvalitet. Vi transskriberer naturligvis også videooptagelser.

Læs mere om transskription af interviews.

Vores eksperter i engelsk sprog oversætter også gerne din tekst fra dansk til engelsk eller omvendt. Vi har professionelle translatører og korrespondenter tilknyttet, der leverer kvalitetsoversættelser: hurtigt, billigt og sikkert.

Læs mere om vores oversættelses-service her.

Textservice

Textservice skaber værdi gennem professionel korrektur, oversættelse, transskribering og tekstforfatning.

 

Kontaktinfo

mail@textservice.dk

(+45) 93 90 89 33