Korrekturlæsning

Professionel korrekturlæsning og sprogrevision på dansk, engelsk og andre sprog – 14 øre pr. ord / 54 kr. pr. side – Faguddannede korrekturlæsere

korrekturlaesning

"På den ene side en imødekommende og fleksibel ledelse. På den anden side en meget kompetent korrekturlæsning med grundige rettelser og værdifulde indholdskommentarer. Min varmeste anbefaling til Textservice."

Jens-Otto Andersen
Biodynamisk Forskningsforening


 

Fejlfrie og velformulerede tekster

Korrekturlæsning er et kerneområde hos Textservice. Vi er eksperter i gode tekster, og vi har løftet sproget på 10.000-vis af sider de sidste fire år. Høj kvalitet er en mærkesag. Det samme gælder for korte leveringstider, punktlighed og ærlighed.

 • Mangler teksten et sidste touch?
 • Sløres budskabet af fejl og uklart sprog?
 • Kommunikerer teksten uklart, fordi den er skrevet af en ikke-trænet skribent?

Korrekturlæsning løfter teksten derop, hvor den virker effektivt. Fejlene, store som små, rettes, og sætningerne skæres til, så indholdet står klart og præcist.

Al korrekturlæsning hos Textservice udføres af professionelle korrekturlæsere med en sproglig-akademisk baggrund. Vi korrekturlæser alle teksttyper:

 • rapporter
 • artikler, herunder videnskabelige artikler
 • white-papers, e-bøger og blogs
 • manuskripter
 • afhandlinger ...

 

Kontakt os for et godt tilbud.

Korrektur Basis – dansk og engelsk

54 kr. pr. side / 0,14 kr. pr. ord


Korrektur Basis er standard-korrekturen, der gør teksten fejlfri på alle sproglige niveauer:

✅  Stavning

✅  Grammatik

✅  Syntaks

✅  Tegnsætning, herunder komma

Korrekturlæseren sørger for at rette alle fejl. Der er tale om en solid grundkorrektur, der retter teksten i henhold til gældende retskrivningsregler.

Tillæg ved PDF-korrektur og andre formater. Mindstepris: 350 kr.

Korrektur Plus – dansk og engelsk

69 kr. pr. side / 0,18 kr. pr. ord


Korrektur Plus retter alle fejl og optimerer sproget, så det bliver mere flydende og præcist.

✅  Alt fra Korrektur Basis

✅  Omformuleringer

✅  Ensretning af stavemåde, forkortelser mv.

✅  Kommentarer til sproget

Med Korrektur Plus betaler man ikke kun for fejlfrihed. Man betaler for at få skrevet indholdet tydeligere frem og få tekstens "tone" tilpasset dens formål og modtager.

Tillæg ved PDF-korrektur og andre formater. Mindstepris: 350 kr.

Principfast korrekturlæsning

Hos Textservice udfører vi korrektur efter en række retningslinjer og principper, der sikrer ensartethed og højt niveau i korrekturlæsningen – hver gang.

 • Korrekturlæseren følger Dansk Sprognævns retskrivningsregler. Ved korrektur på andre sprog følges retskrivningsreglerne for det pågældende sprog.
 • Ved sproglig valgfrihed, fx i stavemåde af et ord (resurse eller ressource), følger korrekturlæseren den oprindelige form (ressource) – med mindre konteksten eller en organisations sprogpolitik tilsiger noget andet.
 • Der sættes komma med startkomma (grammatisk komma) – med mindre kunden ønsker kommatering uden startkomma. Kommatering på andre sprog følger det pågældende sprogs kommaregler.
 • Korrekturlæseren retter altid med track-changes – altså med synlige rettelserne. Kunden modtager desuden et dokument uden synlige rettelser, der er klar til tryk.
 • Korrekturlæseren retter og omformulerer direkte i teksten, så kunden ikke selv skal bruge tid på at implementere rettelserne. 
 • Korrekturlæseren bruger margin-kommentarer til at kommentere på sproglige forhold og til foreslå omformuleringer i de tilfælde, hvor korrekturlæseren er i er tvivl om en sætnings mening.

Få et uforpligtende tilbud på korrekturlæsning

  Er du studerende? Skriv til jan@textservice.dk for et godt tilbud på korrekturlæsning.

  Korrekturlæsning på engelsk, tysk, spansk og andre sprog

  Textservice er et team af korrespondenter, translatører, journalister og cand.mag.er med en række kompetencer inden for tekstarbejde og sprog.

  Vi kender en række sprog på modersmålsniveau, og vi udfører både oversættelse og korrekturlæsning på sprogene.

  Vi har stærke kompetencer i engelsk korrekturlæsning.  Det er ikke 3. årsstuderende på engelsk-studiet, der udfører korrekturlæsningen, men derimod akademisk uddannede sprogfolk med engelsk som modersmål.

  Læs mere om engelsk korrekturlæsning her.

  Vi prioriterer, at korrekturlæseren har tekstens sprog som modersmål, for det giver en langt bedre korrektur, når man kan skelne den næsten rigtige formulering fra den helt naturlige.

  Når vi korrekturlæser tekster på engelsk, tysk eller spansk, er teksten, du får tilbage, uden fordanskninger og kluntede formuleringer. Den lyder som en indfødt! Og derudover er den gennemført korrekt i grammatik, stavning og tegnsætning.

  Tilpasning til lokale sprogpolitikker og retningslinjer

  Større virksomheder og organisationer har ofte en sprogpolitik, der sikrer ensartethed i det sprog, der sendes ud af huset. Det handler typisk om, hvordan man staver til specifikke fagord, hvordan man skriver forkortelser, hvordan man bruger personlige pronominer, hvordan man bruger punktopstillinger og så videre.

  Det er selvsagt afgørende, at eksterne parter, der involveres i den pågældende organisations sprogarbejde, kender og følger de vedtagne retningslinjer.

  Vi anser det som en nødvendighed, at vi sætter os ind i en sprogpolitik for at kunne levere et sprogligt produkt af høj kvalitet. Derfor er den tid, vi skal bruge på at sætte os ind i jeres sprogpolitik, inkluderet i den pris, vi giver på et givent projekt.

  JAN BOYSEN BILLUND
  Ejer | Cand.mag.

  CECILIE LANKEN VERMA
  Ph.d. | Korrekturlæser | Transskribent 

  Korrekturlæsning og sprogrevision – få budskabet over målstregen

  Professionel korrekturlæsning kan forvandle en halvdoven tekst til et aktiv, der får budskabet over stregen på rekordtid.

  Du får en tekst, der virker, og som skaber tillid, fordi den er professionel i det sproglige udtryk. Tekstens kvalitet overføres ubevidst på det firma eller den institution, der står bag teksten. En tekst med fejl og kluntede formuleringer siger det modsatte: Man er sjusket og uprofessionel.

  Det er ikke noget godt udgangspunkt for at få budskabet over målstregen.

  Tekster med en ekstern rolle skal indlysende være korrekte og velformulerede. Men også tekster til intern brug vinder på en grundig korrekturlæsning, fordi tekstens udtryk smitter af på medarbejdernes selvforståelse og indtryk af den organisation, de selv er en del af. Sjuskede og mangelfulde tekster sender omvendt et signal om, at man ikke gør sig umage. Det er selvsagt ikke hensigtsmæssigt.

  Hos Textservice hjælper vi dig gerne med at professionalisere den del af kommunikationen, der består af tekster. Vi er rutinerede korrekturlæsere og tekstforfattere, der effektivt kan forvandle enhver tekst til et stærkt købsargument.

  Korrektur fås i flere former. Hvilken form, der passer til en konkret tekst, afhænger af tekstens sproglige beskaffenhed, dens formål og dens modtager.

  I udgangspunktet tilbyder vi to former for korrekturlæsning, både på dansk og andre sprog: Korrektur Basis og Korrektur Plus.

  Det er muligt at bestille en udvidet sprogrevision, der eksempelvis kunne inkludere layout-mæssige tilpasninger, søgeordsoptimering af teksten eller omskrivning af hele afsnit.

  Du er altid velkommen til at sende en tekst til os for en nøgtern vurdering af korrekturbehovet. Vi skriver tilbage inden for 24 timer med vores anbefaling. Det er gratis og uforpligtende. 

  Kontakt os her.

  Skal vi hjælpe med korrekturlæsningen?

  ⇒ Speciale i korrektur, sprogoptimering og tekstredigering
  ⇒ Hurtig og effektiv eksekvering
  ⇒ Korrektur på dansk, engelsk, tysk og spansk

  Korrekturlæsning af fagsproglige og akademiske tekster

  Mangler du at få korrekturlæst en rapport om klimaforandringens betydning for vandmiljø, en videnskabelig artikel om socialdifferentieret hjerterehabilitering eller en artikel om brugen af verbalsubstantiver i juridisk sprogbrug?

  Hos Textservice lægger vi gerne sidste hånd på teksten, så den bliver helt fejlfri.

  Korrekturlæsning kræver et stort kendskab til retskrivning og en sprogforståelse. Det gælder for al korrekturlæsning. Men der er dog stor forskel på at korrekturlæse et white paper om ”10 tips til bedre indeklima” til en bred målgruppe og en videnskabelig rapport til en snæver målgruppe. Rapporten vil ikke være skrevet i det, man kan kalde et normalsprog – altså sprog, med et gængs ordforråd og en syntaks, der minder om hverdagssproget.

  Specialiseret fagsprog følger de samme regler som andet sprog, men er dog speciel ved sin udprægede brug af fagbegreber og en særlig komprimeret og til tider kompleks syntaks. Det er netop disse træk, der gør, at fagsprog er svært at læse og forstå for almindelige mennesker.

  Det stiller særlige krav til korrekturlæseren om en bred faglig horisont, en fortrolighed med akademisk skrivning og en veludviklet sprogforståelse. Hos Textservice råder vi over et team af højtuddannede korrekturlæsere med stor rutine i at rette tungt fagsprog i rapporter, videnskabelige artikler og akademiske opgaver som specialer og ph.d.-afhandlinger.

  Mange videnskabelige rapporter, artikler og opgaver er skrevet på engelsk. Vi råder over korrekturlæsere med engelsk som modersmål, som er vant til at rette tunge fagtekster på engelsk. Vi retter efter en US-engelsk eller en UK-engelsk sprogstandard – efter kundens ønske. 

  Akademisk korrekturlæsning på dansk og engelsk er vores speciale.

  Ved korrekturlæsning af akademiske opgaver som bachelorprojekter, specialer og ph.d.-afhandlinger henviser vi til vores søster-site: opgavekorrektur.dk. 

  Mange akademiske projekters empiri bygger på kvalitative interviews, der optages og omdannes til tekst. Textservice tilbyder effektiv og billig transskribering af alle lyddata. Vi tilpasser metoden, så lydudskriften får den form og det indhold, kunden ønsker.

  Sikker og fortrolig databehandling

  Hos Textservice behandler vi alt tilsendt materiale sikkert og fortroligt, så vi overholder gældende regler for beskyttelse af persondata. Alle tekster og oplysninger sendes pr. mail eller gennem en kontaktformular på websitet textservice.dk. Vi benytter et SSL-certifikat på sitet, der sikrer alle data, der udveksles på sitet, mod tyveri.

  Større tekstmængder kan sendes over sikre fildelingstjenester, fx WeTransfer.

  De data, vi modtager, opbevares lokalt på egne servere, og de slettes, når kundeforholdet er afsluttet.

  Hos Textservice benytter vi os af dygtige korrketurlæsere, der arbejder på freelance-basis. Alle korrekturlæsere underskriver en fortrolighedsaftale, der forpligter dem på at behandle alt tilsendt materiale i overensstemmelse med vores regler.

  Skulle du som kunde have særlige krav til den måde, vi skal behandle dine data på, underskriver vi gerne en fortrolighedserklæring, inden korrekturlæsningen igangsættes.

  Læs mere om Textservice's privatlivspolitik her.

  korrekturlaesning

  Håndtering af alle formater fra Word til CMS

  Vi korrekturlæser tekster i Word, i PDF eller – hvis du foretrækker det – direkte i dit CMS, fx i WordPress eller tilsvarende.

  Korrekturlæsning i Word

  Den hurtigste og billigste korrekturlæsning får du, hvis du sender teksten i Word. Det er et format, vi er vant til at arbejde i, og det har den store fordel, at man kan rette med track changes – altså synlige rettelser. Track changes vil sige, at programmet markerer alle de steder, hvor korrekturlæseren har foretaget en rettelse eller en omformulering. Så er det let for kunden at danne sig et overblik over omfanget af rettelser og gå de enkelte rettelser igennem – hvis man er mest tryg ved det.

  Når vi retter tekster i Word, sender vi altid to versioner tilbage til kunden: én version med synlige rettelser og en clean-version, der er klar til tryk.

  Korrekturlæsning i PDF

  PDF er et ikke-redigerbart format. Det bruges jo netop til at udveksle tekster, man ikke må kunne ændre i.

  Korrekturlæsning i PDF foregår derfor på den måde, at vi indsætter en sticky note alle de steder, hvor der skal foretages en rettelse. Vi kan jo netop ikke rette direkte i teksten. Når kunden får PDF'en retur, skal de rettelser, der er foreslået, implementeres i teksten i den editor, som teksten er skrevet i – inden man genererer den nye og helt fejlfri PDF.

  Metoden med sticky notes er en langt mere omstændelig proces end at rette direkte i en tekst. PDF-korrektur er tidskrævende og derfor dyrere end korrektur i Word.

  Korrekturlæsning i Google Drev

  Google Drev er en online-editor, der på sin vis minder meget om Word – men man skriver som sagt sin tekst i en browser. Det er ingen problemer for os at rette i Drev, og vi kan rette med track-changes og skrive kommentarer, præcis som i Word. 

  Korrekturlæsning i WordPress og andre CMS

  Korrekturlæsning af artikler og tekst på websites sker ofte direkte i kundens WordPress – eller et tilsvarende CMS.

  Det er en let og fleksibel løsning, der ikke kræver det store – hverken af os eller af kunden. Ulempen er dog, at der – fx i WordPress – ikke findes en korrekturfunktion, der tillader rettelser med track-changes. Det bliver med andre ord ikke markeret, hvor der er foretaget en ændring.

  Korrekturlæsning i WordPress kræver, at vi kan logge ind i kundens backend. Man kan evt. oprette en gæstebruger med begrænsede rettigheder. Alternativt kan man installere et plugin, der kan tildele os midlertidig adgang til systemet. Det kunne eksempelvis være et plugin som Temporary Login Without Password.

  Korrekturlæsning i LaTex og Overleaf

  LaTex og Overleaf er online-editorer, der typisk bruges til at skrive tekster indeholdende mange grafer, tabeller, ligninger med videre.

  Hvis kunden har en betalt adgang til Overleaf, er der mulighed for at rette i systemet med track-changes, og man kan problemfrit indsætte kommentarer.

  Vi får adgang til systemet gennem et link, som kunden sender til os.

  Det er marginalt mere tidskrævende at rette i en online-editor end i Word, og derfor vil sideprisen på korrekturlæsning være marginalt højere.

  Textservice 

  Textservice tilbyder en lang række sprogydelser, men dog med fokus på korrekturlæsning, transskription af interviews og oversættelse.

  Textservice

  Textservice skaber værdi gennem professionel korrektur, oversættelse, transskribering og tekstforfatning.

   

  Kontaktinfo

  mail@textservice.dk

  (+45) 93 90 89 33