Professionel oversættelse

Mangler du hjælp til oversættelse? Textservice tilbyder professionel oversættelse af alle tekster og flere sprog. Hurtig levering. Sikker behandling af data. Lave priser.

Oversætte alle sprog

Professionel oversættelse

Textservice leverer professionel oversættelse til virksomheder og offentlige institutioner. Vores oversættere er faguddannede med modersmål på målsproget – altså det sprog, der skal oversættes til.

Vi udfører både oversættelse af enkelte tekster og større sprogløsninger og projekter, der kræver et længerevarende samarbejde.

Vores kompetencer spænder vidt – fra oversættelse af den ”normalsproglige” tekst til oversættelse af tekniske tekster, skrevet i et specialiseret fagsprog.

  • Sprog: DA-ENG/ENG-DA, DA-TY/TY-DANSK, DA-SPA/SPA-DA
  • Faguddannede oversættere: translatører, tolke og korrespondenter
  • Modersmåls-oversættere og kulturelt tilpassede oversættelser
  • Oversættelser, der afspejler kildetekstens kommunikative hensigt
  • Oversættelse af fagligt tunge tekster
  • Korrekturlæsning inkluderet i prisen

Vores team af dygtige og professionelle oversættere sikrer høj kvalitet i alle opgaver. Vi går til enhver opgave med seriøsitet, høj faglighed og dedikation.

Ved større tekstmængder tilbyder vi en gratis og uforpligtende prøve-oversættelse af 100-200 ord, afhængigt af tekstens sværhedsgrad.

Prøve-oversættelsen vil give dig mulighed for at vurdere kvaliteten af vores service, herunder om indhold, stil og tone i oversættelsen svarer til kildeteksten.

Kontakt os her – så aftaler vi forløbet over mailen.

 

Pris på oversættelse

Vores priser på oversættelse afhænger af omfanget og kildetekstens indhold, specialiseringsgrad og sværhedsgrad generelt.

Tekster, der ligger inden for spektret af normalsprog, oversætter vi typisk fra 120 øre pr. ord.

Specialiserede tekster er sværere at oversætte og derfor mere tidskrævende. Det er også afgørende, at oversættelsen spejler intentionen og meningen i kildeteksten én-til-én. Den form for oversættelse kræver mere tid og koncentration.

Prisen for oversættelse af specialiserede tekster starter ved 150 øre pr. ord.

Få et tilbud på en oversættelsesopgave her.

Få et tilbud på professionel oversættelse

⇒ Oversættere, der har målsproget som modersmål

⇒ Faguddannede oversættere: translatører, tolke, korrespondenter

⇒ Kulturelt tilpassede oversættelser

⇒ Hurtig levering og konkurrencedygtige priser

Hvorfor vælge professionel oversættelse?

Der findes oversættelse – og så findes der professionel oversættelse.

Oversættelse med hjælp fra en god ordbog og måske lidt hjælp fra et maskinoversættelsesprogram – hvor svært kan det lige være?

Ja, hvorfor egentligt vælge at investere i en professionel oversættelse?

Bogstavelig oversættelse – som er den form for oversættelse, man som regel får fra et maskinoversættelsesprogram eller en utrænet oversætter – giver ofte ingen mening for modtageren på målsproget, for oversættelse er ikke et spørgsmål om at oversætte ord for ord.

Sprog er komplekse størrelser, og de samme tanker og ideer, budskaber og hensigter udtrykkes ofte meget forskelligt på forskellige sprog. Professionelle oversættere er ikke bare eksperter i sprog. De er også eksperter i tekster, kultur og forskellige fagområder.

Professionelle oversættere er uddannede til og trænede i at inddrage syntaktiske og semantiske (meningsmæssige) overvejelser, når de oversætter en tekst.

De har forståelse for de bredere kontekster, som originalteksten stammer fra, og som oversættelsen skal passe ind i. De er eksperter i at afkode stilistiske karakteristika i en tekst og overføre dem til målsproget, ligesom de altid vil have kulturelle aspekter for øje.

Det kræver alt sammen års træning og specialisering og er evner og færdigheder, der ligger langt ud over, hvad ordbøger og maskinoversættelsesprogrammer kan bidrage med. Professionelle oversættere oversætter ikke ord for ord – netop fordi de ikke oversætter ord. Professionelle oversættere oversætter tekster, meninger og budskaber. Professionelle oversættere er fagfolk, der udover at være eksperter i sprog også har mange års erfaring i oversættelse af tekster inden for specifikke fagområder og brancher. Professionelle oversættere oversætter altid til deres eget modersmål.

Kulturelt tilpassede oversættelser

Oversættelse er langt mere end blot oversættelse af ord og vendinger fra et sprog til et andet. Oversættelse af tekster er bl.a. oversættelse af viden, budskaber, hensigter. Det er også kulturel tilpasning af viden, budskaber og hensigter. Det er ikke tilstrækkeligt at være god til sprog for at blive en god oversætter.

Oversættelse er et fagligt felt, der – udover et indgående kendskab til sprog – kræver uddannelse og års erfaring, træning og specialisering, for at oversætteren kan levere en god oversættelse, der både er korrekt og flydende på målsproget og samtidigt opfylder tekstens kommunikative hensigt.

Fx stiller juridisk og økonomisk oversættelse store krav til både viden om det konkrete fagområde (som man sjældent har, bare fordi man er tosproget) samt den (lande)specifikke sprogbrug.

Tilsvarende kræver oversættelse af marketingtekster et indgående kendskab til marketingskultur i de enkelte lande for at kunne tilpasse sproget, stilen og ordlyden i teksten til markedet.

Med andre ord skal en marketingtekst både oversættes og lokaliseres for at fungere godt på målsproget. Lokalisering er, når oversætteren – udover at oversætte teksten – tilpasser den til for eksempel et lokalt marked eller til en konkret sprogpraksis i et givent land. Og lokalisering er et godt eksempel på, hvad der adskiller den menneskelige professionelle oversætter fra fx maskinoversættelsesprogrammer.

oversaettelse

Teknisk oversættelse

De fleste har sikkert prøvet at stå med et fx nyt elektronisk apparat blot for at finde ud af, at manualen, som sikkert gav udmærket mening på originalsproget, er en fuldstændig uforståelig samling af instruktioner, der ingen mening giver på målsproget. Men hvorfor?

Teknisk oversættelse er et specialiseringsområde, som udover et indgående kendskab til sprog kræver dybtgående forståelse for og ekspertise inden for det konkrete fagområde. Teknisk oversættelse af for eksempel en manual stiller store krav til oversætterens viden inden for området – en viden, der kommer af flere års erfaring og research inden for området. Teknisk oversættelse kræver ofte oversættelse af meget fagspecifikke termer, som er umulige at finde i en ordbog, som maskinoversættelsesprogrammerne sjældent kender, og som stiller store krav til research og fagspecifik viden. Udover at være i stand til at finde frem til præcis de rigtige tekniske termer på fagsproget, skal den tekniske oversætter have et indgående kendskab til fagområdet for i første omgang at kunne afkode originalteksten korrekt. Teknisk sprog er ofte svært at læse selv på ens eget modersmål. Derfor kræver korrekt teknisk oversættelse, at oversætteren – udover at være ekspert i begge sprog – har et indgående kendskab til fagområdet.

Juridisk oversættelse

Juridisk oversættelse er for eksempel oversættelse af kontrakter, lovtekster, testamenter og mange andre typer af juridiske tekster. Juridisk sprogbrug skal være præcist og utvetydigt. Selv den mindste uklarhed kan lede til misforståelser, der kan få katastrofale følger. Juridisk oversættelse er et specialiseringsområde, som kræver et indgående kendskab til juridisk sprogbrug og fagterminologi på både kilde- og målsproget og derudover omfattende viden om retssystemet i de pågældende lande. Juridisk oversættelse kræver derfor viden og færdigheder, der kommer gennem uddannelse og flere års træning og specialisering inden for fagområdet på tværs af landegrænser. Juridiske oversættere er eksperter i juridisk sprogbrug og terminologi på både modersmålet og målsproget.

Oversættelse af hjemmesider og marketingtekster

Det er sjældent, man henvender sig til kunder på udenlandske markeder helt på samme måde, som man henvender sig til danske kunder, og oversættelse af hjemmesider og marketingtekster er derfor i høj grad et spørgsmål om kulturelt kendskab til det pågældende marked. For at teksterne på hjemmesiden eller i en marketingkampagne rammer helt rigtigt, er det nødvendigt, at oversætteren har et indgående kendskab til markedet. Men det er ikke gjort med det. Oversætteren skal også have et godt kendskab til branchen og flair for at kunne sælge budskabet og kommunikere brandet på målsproget. 

Den professionelle oversætter har et indgående kendskab til begge sprog og en bredere kulturel forståelse, der er absolut nødvendig for fx at kunne tilpasse en marketingtekst eller en hjemmeside til et andet marked.

Økonomisk oversættelse

Økonomisk oversættelse er for eksempel oversættelse af årsrapporter, regnskaber og andre typer af økonomiske og finansielle tekster. Denne form for oversættelse kræver specialviden inden for en række økonomiske og finansielle felter, og professionelle oversættere, der beskæftiger sig med økonomisk oversættelse, har træning i at læse og afkode komplekse økonomiske tekster samt indgående kendskab til det økonomiske sprogområde på både modersmålet og målsproget. Og de har udover et indgående kendskab til sprog, tekster og kultur ligeledes en fremragende forståelse for tal.

Medicinsk oversættelse

Medicinsk oversættelse er oversættelse af tekster inden for det medicinske og sundhedsfaglige område, fx journaler eller indlægssedler. Der er ofte tale om meget komplekse og specialiserede tekster, som stiller store krav til oversætterens kendskab til medicinsk terminologi og medicinsk sprogpraksis i de pågældende lande. Medicinske tekster kræver stor viden om fagområdet og erfaring med at afkode originalteksterne – der sjældent er nemme at læse og forstå, selvom de er skrevet på ens modersmål. En fuldstændig korrekt oversættelse af såvel termer som teksten som helhed er helt afgørende for, at teksten læses og forstås korrekt på målsproget, hvor misforståelser eller uklarheder kan få katastrofale eller endog fatale følger! Medicinske oversættere har netop det indgående kendskab til områdets terminologi og sprogpraksis samt flere års erfaring i at afkode og oversætte medicinske dokumenter.

Textservice

Textservice tilbyder en lang række sprogydelser, men dog med fokus på korrekturlæsning, transskribering og oversættelse.

Maskinoversættelse

– billigt, men teksten bliver mekanisk og upræcis 

Maskinoversættelser er tekster, der er oversat ved brug af oversættelsessoftware. Maskinoversættelser benyttes ofte til at oversætte store mængder tekst, da der er tale om en hurtig og i nogle tilfælde lettilgængelig og gratis oversættelse. Men til gengæld får man også en meget bogstavelig og i nogle tilfælde ord-for-ord-oversættelse, der sjældent tjener det egentlige formål med oversættelsen.

I og med at teksterne er oversat af en maskine, får man ofte indtryk af en noget mekanisk tekst, når man som modtager læser teksten igennem, og noget skurrer i ørerne. Skrevne tekster kan ofte være kilder til misforståelser, og der vil derfor næsten altid være behov for en fortolkning af den oprindelige tekst og præciseringer for at sikre, at budskabet når rigtigt frem til modtageren.

Professionelle oversættere er toptrænede sprogeksperter og har forståelser for sproglige nuancer og detaljer, som en automatiseret oversættelse ikke kan matche. Da tekster og sprog er mere end blot og bare ord, skal den professionelle oversætter både kunne afkode originaltekstens oprindelige budskab, tone og hensigt og samtidigt formidle alt dette på målsproget med den korrekte kulturelle tilpasning. Den professionelle oversætter er nemlig til forskel fra maskinen trænet i at oversætte med konteksten in mente og øje for målgruppen.

Professionelle oversættere har altså i høj grad et blik på originalteksten, de læser og forstår nuancer, som maskinoversættelsesprogrammer endnu ikke kan fange. Dermed fanger professionelle oversættere også småfejl eller ukorrektheder i den originale tekst. Maskinen læser ikke teksten på samme måde og kan derfor heller ikke få øje på småfejl og ukorrektheder. Den oversætter teksten, som den står.  

Efterredigering af maskinoversatte tekster

En tekst, der er maskinoversat, vil aldrig have samme kvalitet, som en tekst, der er oversat af en professionel oversætter. Sidder man alligevel med en maskinoversat tekst, er det altid anbefalelsesværdigt at lade en professionel oversætter med indgående kendskab til såvel det faglige område som både kildesprog og målsprog efterredigere teksten. Ved efterredigering vil oversætteren fange og rette fx indholdsmæssige og grammatiske fejl og kan derudover foretage stilistiske såvel som kulturelle tilpasninger med målgruppen for øje. Efterredigering kan ændre den mekaniske maskinoversættelse til en mere naturlig tekst, der dermed er meget mere overbevisende.

Textservice

Textservice skaber værdi gennem professionel korrektur, oversættelse, transskribering og tekstforfatning.

 

Kontaktinfo

mail@textservice.dk

(+45) 93 90 89 33