Spar tid og penge med gode lydoptagelser

God lydkvalitet er afgørende for, hvor lang tid det tager at transskribere en optagelse. Spar penge med det rigtige lyd-setup!

Transskribering af interviews

Tips til gode lydoptagelser

Uanset, om man selv står for transskriptionen, eller man overlader det til et professionelt bureau, er der flere ting, man skal være opmærksom på, når man optager sine interviews eller møder.

Jo bedre optagelser, desto hurtigere vil det være at transskribere lydmaterialet.

Tips til optagelse af fysiske interviews/møder

 1. Undgå baggrundsstøj
 2. Små, møblerede rum er bedre end store, åbne lokaler
 3. Placér mikrofonen korrekt
 4. Test ALTID udstyret, og udfør prøveoptagelser
 5. Tal tydeligt og klart, både interviewer og respondent(er)
 6. Undgå at tale i munden på hinanden

Tips til optagelse online-interviews/møder

 1. Få deltagernes samtykke til, at samtalen optages
 2. Tjek optagefunktionaliteten inden start, og sikr dig, at alle deltagere går tydeligt igennem
 3. Instruer deltagerne i at minimere evt. baggrundsstøj, at tale tydeligt, at undgå at tale i munden på hinanden og at forholde sig ro, når man ikke taler

Undgå baggrundstøj

Lydoptagelser med baggrundsstøj er svære at transskribere, fordi det egentlige, altså det talte ord, forstyrres. I en almindelig face-to-face-samtale kan man let abstrahere fra støjen og "filtrere" den fra. Men det er sværere, når man skal aflytte en lydfil. Her vil baggrundsstøj virke dominerende og sløre de verbalsproglige lydfænomener – som jo er dem, der skal overføres til skrift.

Forskellige miljøer vil frembringe forskellig slags baggrundsstøj.

Man skal være opmærksom på støjkilder som:

 • ventilationsåbninger
 • klimaanlæg
 • computere med en blæser
 • strømkilder
 • trafikstøj

Al den støj, der måtte være i lokalet, kan "forurene" lydoptagelsen og gøre det sværere og mere tidskrævende af foretage transskriptionen. Så det handler om at minimere baggrundsstøjen i det lokale, man bruger, eller finde et mere stille lokale.

Udendørsoptagelser skal man helst undgå. Man kan ikke styre baggrundsstøjen, og den vil ofte være massiv. Den mindste vind vil desuden resultere i støj på optagelsen, med mindre man bruger en vindhætte på mikrofonen til at filtrere vindbulder fra.

Man skal for alt i verden også styre uden om cafeer, restauranter, biblioteker og andre offentlige steder, hvor der er meget aktivitet. 

Små, møblerede rum er bedre end store, åbne lokaler

Lydoptagelsens kvalitet korrelerer 1:1 med rummets størrelse. Jo mindre rum, desto bedre akustik. Og er rummet godt isoleret, vil det også højne lydkvaliteten.

Rum med store, hårde flader fremmer heller ikke muligheden for at lave optagelser med god lydkvalitet. Betonvægge, stengulve og glatte lofter runger. Optag derfor hellere i et møbleret rum med gulvtæppe og gerne med trælofter eller lofter, der er beklædt med lydisolerende materiale.

Hvis man har prøvet at være i et lydstudie, eller i DR's koncertsal for den sags skyld, ved man, at det er som at gå ind i et andet miljø, hvor stilheden rammer én tungt.

Man kan ikke etablere en koncertsal eller et lydstudie alle steder, men undgå store, halvnøgne rum med hårde vægge og gulve. 

Mikrofon til lydoptagelser

Brug af ekstern mikrofon

Det giver sig selv, at man får en bedre lydkvalitet, hvis man anvender en ekstern mikrofon i stedet for den indbyggede lydoptager, der sidder i en mobil, en diktafon eller et videokamera.

Mikrofoner fås – som alt andet – i forskellige kvaliteter: jo bedre mikrofon, desto bedre lydkvalitet. Men selv en billig mikrofon vil optage bedre lyd end en indbygget mikrofon.

Overvej at købe en støjreducerende mikrofon, der filtrerer eller reducerer støj fra omgivelserne. Men det afhænger naturligvis af, om interviewet skal foregå på en lokalitet med baggrundsstøj.

Det er vigtigt at få mikrofonen placeret korrekt.

Hos Textservice transskriberer vi jævnligt optagelser, hvor mikrofonen er placeret tæt på den ene deltager, men langt fra den anden. Det gør det selvsagt svært at afkode den andens tale. Placér derfor mikrofonen, så både interviewer og respondent(er) går klart igennem – og skal du vælge, så prioriter, at respondentens tale optages klart.

Som interviewer kender man jo sine egne spørgsmål, sin egen stemme og samtalens emne. Det vil derfor være lettere at rekonstruere utydelig tale, der kommer fra én selv, end utydelig tale fra en respondent.

Overvej at montere mikrofonen på et stativ. Det er bedre end at lægge mikrofonen på et bord, en stol eller tilsvarende. Omvendt kan en mere diskret placering af mikrofonen gøre samtalen mere naturlig. En meget synlig mikrofon minder deltagerne om, at de bliver optaget.

Ønsker du at skabe et mere professionelt optage-setup, kan du overveje at købe et popfilter, der monteres mellem mikrofonen og taleren. Et popfilter reducerer de puf-lyde i mikrofonen, der kommer, når man taler ind i en mikrofon. 

TIP. Nogle mikrofoner er retningsbestemte – de såkaldte shot gun mikrofoner. Det betyder, at mikrofonen primært optager lyden fra den retning, den peger. Det er fristende at pege mikrofonen i retning mod respondenten, men vær opmærksom på konsekvensen: Interviewerens tale vil blive utydelig og derfor sværere at transskribere.

Mikrofon til optagelse med mobil

Optag på mobiltelefonen med ekstern mikrofon

Alle har en mobiltelefon ved hånden, og derfor er det nærliggende at bruge mobilens indbyggede lydoptager, når man skal optage et interview. Det er der da også mange, der gør, for det er de færreste personer, der har udstyr til at lave et mere professionelt lyd-setup.

Hvis interviewet er en samtale mellem interviewer og én respondent, kan man lægge mobiltelefonen i mellem de to deltagere, så begges stemmer optages lige tydeligt. Det kræver dog, at man sidder relativt tæt på hinanden, for mobilens lydoptager er ikke særlig god, hvorfor lydkilden helst skal være tæt på mobilen.

Ønsker man en bedre lydkvalitet, kan man tilslutte en ekstern mikrofon til sin mobiltelefon. Der er mange muligheder på markedet, og vi kender ikke dem alle. Men vi har hørt godt om mikrofonen Shure MV88. Den ligger prismæssigt i et fornuftigt leje, den er let at tilslutte mobilen (både iOS og Android), og den er let at indstille i den app, der følger med. 

Mikrofonen monteres direkte på mobilen, og man kan derfor med fordel bruge en tripod, så mobil – og mikrofon – hæves fra overfladen.

Som alternativ til en mikrofon, der monteres på mobilen, kan man overveje at bruge en knaphulsmikrofon, der fastgøres til respondentens trøje med en klemme. Knaphulsmikrofoner fås i både kablede og trådløse versioner.

Hos Textservice har vi gode erfaringer med Saramonic Blink 500 Pro B6. Systemet leveres i en kasse med to trådløse knaphulsmikrofoner og en receiver, der tilsluttes mobiltelefonen. Prisen ligger i 2022 på cirka 1500 kr.

En knaphulsmikrofon vil optage respondentens tale tydeligt, men ikke interviewerens. Så optagelse af et interview med knaphulsmikrofoner kræver et lydsetup med flere mikrofoner.

Uanset hvilken løsning, man vælger, er det vigtigt, at man eksperimenterer med udstyret i forvejen, så man får tjek på kvaliteten og de foretrukne indstilinger.

knaphulsmikrofon til at optage lyd
Knaphulsmikrofon

Optagelse af gruppeinterview

Hvis man optager et gruppeinterview med med sin mobiltelefon, er det afgørende, at man anvender en ekstern mikrofon. Den indbyggede lydoptager i mobilen kan ganske enkelt ikke "høre", hvad der bliver sagt, når deltagerne sidder med afstand fra lydoptageren. Også her er Shure MV88 (se ovenstående) et godt bud på en mikrofon. Man kan – uden at være lydtekniker – indstille mikrofonen i den medfølgende app, så den bedre opfanger stemmerne fra flere deltagere. 

Ved gruppeinterview kan man også overveje et setup med flere mikrofoner, der gør det muligt at placere en mikrofon i nærheden af alle deltagere. Det kunne fx være knaphulsmikrofoner, der klemmes fast på tøjet. Et setup med flere mikrofoner giver selvsagt god lyd, men det kræver, at man har en mixer, der samler de forskellige signaler i ét. 

Mixere fås som alt andet i forskellige kvalieter, men man behøver bestemt ikke købe den dyreste. Som transskribent er det vigtigt, at lyden er god, men den behøver ikke være MEGET god for at kunne transskribere effektivt. Så gå efter en mindre og billigere mixer. Det er rigeligt.

Test ALTID udstyret, og udfør prøveoptagelser

Det hænder af og til, at man foretager en times interview for derefter at finde ud af, at lydfilen er "tom". Det er ikke til at bære, så derfor:

TEST ALTID UDSTYRET INDEN INTERVIEWET.

Det gælder uanset, om interviewet foregår fysisk, over telefonen eller via en onlineplatform.

Så start optagelsen, og tal lidt med respondenten/respondenterne, så du kan tjekke, om mikrofonen optager, og om lydkvaliteten er tilfredsstillende.

Bed deltagerne om at præsentere sig selv

Når optagelsen er sat i gang, er det i et transskriberingsøjemed en fordel, hvis deltagerne præsenterer sig selv, fx Hej, mit navn er Line Langhoff. Jeg er lektor på Institut for kultur og læring på Aalborg Universitet.

Særligt, hvis der er tale om et gruppeinterview, er det en fordel, at transskribenten kan knytte en stemme til et navn og på den måde genkende de forskellige deltagere i samtalen.

Tal tydeligt og klart, både interviewer og respondent(er)

I en traditionel synkron samtalesituation er tale relativt let at afkode, også utydelig tale. Det skyldes, at man ikke kun afkoder verbalsproget, men også kropssproget hos den, der taler. Derfor er det lettere at stykke en mening sammen, når ordene er utydelige.

Men som professionel transskribent ved man, at utydelig tale er meget svær at afkode på en lydoptagelse, og det er i den grad noget, der gør transskriptionen mere tidskrævende, og lydudskriften mindre læsbar.

Det er derfor vigtigt, at intervieweren gør sig umage med at tale tydeligt, og at intervieweren opfordrer respondenten til at gøre det samme, både ved samtalens begyndelse, men også gerne løbende.

Hvis man som interviewer synes, at et svar er utydeligt formuleret, så bed om at få det gentaget – eller gentag det evt. selv og få det bekræftet. Det gør transskriberingen mere sikker, og man undgår mange markeringer af [utydelig tale] i lydudskriften. 

Som interviewer, og dermed ordstyrer, skal man også være opmærksom på, at deltagerne ikke taler i munden på hinanden. Overlappende tale er svært at transskribere, og det vil typisk gøre udskriften mindre læsbar. Instruer derfor deltagerne i, at de ikke skal afbryde en taler eller tale hen over en anden.

Optagelse af online-interviews eller online-møder

Flere og flere interviews og møder afvikles virtuelt. Det er lettere at "samles", og man sparer transporttid. Til gengæld kræver virtuelle møder en meget stram styring af samtalen, da mødedeltagerne let distraheres eller mister opmærksomhed på skærmen.

I dag findes der talrige it-værktøjer og kommunikationsplatforme til at mødes virtuelt, og for samtlige værktøjer gælder, at de rummer en funktion til at optage mødet, både billede og lyd.

Vær opmærksom på, at det kræver alle deltageres samtykke at optage en samtale, uanset hvilken online-platform man bruger, og uanset om man optager lyd, billede eller begge dele.

Det kan du læse om reglerne for optagelse på datatilsynet.dk.

Det kræver ikke den store instruktion at sætte en optagelse i gang, men er man i tvivl, kan man finde den nødvendige hjælp på nettet. Følg linksene her:

Skal optagelserne efterfølgende transskriberes, bør man være opmærksom på følgende:

 • at bruge headset (giver markant bedre lyd på optagelsen)
 • at slukke for støjkilder, der kan "forurene" lydoptagelsen
 • at teste udstyret og optage-funktionaliteten på forhånd
 • at tjekke, at værktøjets indbyggede funktion til støjreduktion (hvis en sådan findes) er aktiveret
 • at instruere deltagerne i at tale tydeligt, ikke at afbryde og tale i munden på hinanden
 • at slukke sin mikrofon, når man ikke har ordet – alternativt at man forholder sig i ro

Optagelse af telefoninterviews eller telefonmøder

Man skulle tro, at mobiltelefoner havde en indbygget funktion til optagelse af telefonsamtaler. Men det er ikke tilfældet, og det skyldes lovgivningen i de lande, mobiltelefonerne stammer fra. I USA er det for eksempel ulovligt at optage telefonsamtaler, og derfor findes den funktionalitet ikke i hverken IOS eller Android.

Det er dog muligt at installere en tredjeparts-app, der kan optage samtalen.

Hos Textservice har vi afprøvet forskellige apps, men kan ikke umiddelbart anbefale nogen. De apps, vi har prøvet, fungerer ikke særligt godt, og de er alle betalingsapps. Dertil kommer, at appsene ofte er cloud-løsninger, hvor optagelsen arkiveres på nettet. Det er tvivlsomt, set i et GDPR-lys.

Ved en søgning på på "record call" i App Store (eller tilsvarende) fremkommer forskellige apps til optagelse af telefonsamtale. Prøv dem selv af, men vær opmærksom på at afmelde appen inden gratis-periodens udløb.

Hvis man kan leve med en middelmådig lydkvalitet, kan man gennemføre telefoninterviewet på højtaler og optage samtalen med en ekstern lydoptager, eksempelvis en anden mobil eller en diktafon.

BEMÆRK. Optagelse af telefonsamtaler kræver alle parters samtykke.

Optagelsens filformat

Skal man transskribere en lydfil, skal man være opmærksom på lydkvaliteten og filens størrelse.

En ringe lydkvalitet vil resultere i ufuldstændige udskrifter, der tilmed tager længere tid at udarbejde, fordi den samme sekvens skal gennemlyttes flere gange.

Meget store filer vil gøre distributionen tungere og ofte involvere en tredjepart i form af en online fildelingstjeneste som eksempelvis Dropbox, WeTransfer, Google Drev, iCloud eller tilsvarende.

De mest gængse lydformater er mp3, wav og wma, og alle formater er egnede til transskription.

mp3-filer findes i forskellige kvaliteter, afhængig af bithastigheden. Jo højere bithastighed, desto bedre kvalitet, men med den høje kvalitet følger også, at lydfilen fylder mere. Men generelt er mp3 et egnet lydformat til transskribering. Kvaliteten er god, og filstørrelserne er rimelige. 

Formatet wav er ukomprimeret lyd, så kvaliteten er god, men filerne fylder meget. Men kan man dele filerne på en sikker og effektiv måde, er wav-filer gode at transskribere.

wma-filer har de samme egenskaber som mp3-filer: god lydkvalitet og rimelig størrelse.

Er filen en video-fil, der både indeholder billede og lyd, er de gængse formater mp4, m4v og mov. Overvejelserne omkring videoformater er de samme som med lydformater. Man skal vælge et format, der gengiver billede og lyd i god kvalitet, og som samtidig ikke genererer så store filer, at de bliver svære at håndtere.

 

Brug for hjælp til transskribering?

Hos Textservice er transskribering et kerneområde. Vi leverer kvalitetsudskrifter til private, virksomheder, foreninger og institutioner til en attraktiv pris.

Læs mere om transskription af interviews her.

Textservice

Textservice skaber værdi gennem professionel korrektur, oversættelse, transskribering og tekstforfatning.

 

Kontaktinfo

mail@textservice.dk

(+45) 93 90 89 33

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *