Lad Textservice tjekke, om teksterne i din virksomhed eller organisation er gode nok. Når vi har analyseret teksterne, samler vi vores iagttagelser i en rapport, som du modtager på mailen. Hvis du foretrækker en mundtlig tilbagemelding, gør vi gerne det.

Som kunde får du svar på, om teksten/teksterne gør det, der er formålet med dem. Formidler de indholdet præcist og effektiv til modtager? Du kan på den baggrund vurdere, om det kan svare sig at få sprogligt optimere dele af jeres skriftlige formidling. Det vil altid være en afvejning af forholdet mellem pris og gevinst.

Hvilke tekster?

Servicen er et allround tjek af alle tekstertyper: brochurer, artikler, rapporter, webtekster, beretninger, manuskripter, white papers, vejledninger med videre. 

Hvis der er tale om et stort og omfattende tekstmateriale, vil vi vurdere materialet på baggrund af analyse af udvalgte uddrag, der synes repræsentative for resten.

Hvad indebærer analysen?

I analysen kigger vi på en række af sproglige forhold på forskellige sproglige niveauer. Det kunne angå:

  • Korrekthed – er der mange fejl i den skriftlige kommunikation?
  • Klarhed – er teksterne præcise og velformulerede?
  • Sammenhæng – er der en rød tråd i den enkelte tekst og ensartet stil og tone på tværs af tekster?
  • Ordforråd og tone – er den sproglige stil afstemt modtager?
  • Opsætning – er typografi og layout i balance?

Hvad indebærer feedbacken?

For en trænet og rutineret sprogkonsulent er det relativt hurtigt at diagnosticere en virksomheds tekster og skriftsproglige indsats. Vi er eksperter i tekster og kan relativt hurtigt vurdere, om teksterne generelt virker stærke og troværdige.

Som kunde får man konkrete forslag til, hvilken indsats en stærkere skriftlig formidling vil kræve. Der vil være en række konkrete forslag til forbedringer, fx:

  • Forslag til en anden "tone" og sproglig stil
  • Forslag til sproglig optimeringer
  • Forslag til opsætningen

... og så fremdeles. De konkrete handleanvisninger varierer naturligvis efter de konkrete teksters styrker og svagheder.

Hvordan kan text-tjek være gratis?

Forbedringsforslagene kan man selv implementere i teksten. Men det er naturligvis også et arbejde, vi hos Textservice udfører – hvis kunden foretrækker det. Det er der nogle kunder, der gør, og det er nok til, at vi kan tilbyde gratis text-tjek til alle. Der er også nogle, der takker nej, men som kontakter os senere, når man får brug for en sproglig ydelse.

Jeg vil gerne høre mere om gratis Text-Tjek

Vi giver feedback på:

⇒ Teksternes sproglige niveau

⇒ Teksternes styrker og svagheder i forhold til formål og målgruppe

⇒ Særligt for webtekster: teksternes behov for søgemaskineoptimering

⇒ Forslag til forbedringer: sprogligt, strukturelt og indholdsmæssigt

Vi ser frem til at høre fra dig.