Kontekstuel analyse

 

Kontekstuel analyse i forbindelse med transskribering refererer til en dybere undersøgelse af lydoptagelsen. Analysen indebærer ikke blot at transskribere de talte ord, men også at forstå og inkorporere de omgivelser, fx sociale, kulturelle og miljømæssige faktorer, der påvirker talen.

I kontekstuel analyse fokuserer transskribenten på at identificere og forstå nuancer, undertoner og relationer, der ikke nødvendigvis er eksplicit udtrykt i det talte ord. Også non- verbale elementer som stemmeleje, betoning og pauser inddrages i analysen for at få en fuldstændig og nuanceret forståelse af det sagte. En kontekstuel analyse kan i ekstreme tilfælde inddrage forhold som ansigtsudtryk, øjenbevægelser, gestikulation og kropsholdning.

Kontekstuel analyse af lyddata er særligt relevant inden for kvalitativ forskning, lingvistiske studier og journalistisk transskribering, hvor det er vigtigt, at udskriften ikke blot gengiver ordene, men også det indhold, der kommunikeres nonverbalt.

⇐ Tilbage