Manuel transskribering

 

Manuel transskribering er en proces, hvor en person manuelt lytter til talte ord eller lydoptagelser og oversætter dem til skriftlig form uden brug af automatiseret talegenkendelse.

Manuel transskribering giver mulighed for en præcis ordgengivelse af talen. Transskribenten lytter nøje til hver lyd og inddrager den sproglige kontekst for at opnå en så præcis og nøjagtig skriftlig gengivelse af talen.

I nogle tilfælde indebærer den manuelle transskribering, at transskribenten registrerer pauser, tonefald og andre fonetiske elementer for at levere en detaljeret og kontekstbaseret udskrift.

Manuel transskribering anvendes i situationer, hvor nøjagtighed i udskriften vægtes højt, fx ved transskribering af retssager, transskribering af kvalitative interviews eller af tale, der skal bruges til lingvistiske studier. Manuel transskribering bruges desuden ved transskribering af fokusgruppeinterview eller interview med personer, der anvender dialekter.

⇐ Tilbage