Nøjagtighed

 

Nøjagtighed i en transskriberingskontekst refererer til præcisionen af ordgenkendelsen.

Hvis transskriberingen har en nøjagtighed på 100 %, er alle de talte ord ”oversat” korrekt til skrevne ord. Nøjagtighed kan også inkludere den skriftlige repræsentation af non-verbale elementer som pauser, tonefald, host, grin med videre.

Muligheden for at transskribere med høj nøjagtighed afhænger af flere forhold: lydkvaliteten, talernes artikulation, antallet af talere og samtalestrukturen. Hvis der er mange, der taler, i en løst struktureret samtale med en utydelig udtale og måske endda optaget i en dårlig lydkvalitet, vil det reducere nøjagtigheden. Omvendt vil individuelle og stramt styrede interviews ofte resultere i højere nøjagtighed i ordgenkendelsen.

Transskribentens sprogforståelse og kontekstforståelse påvirker også nøjagtigheden. Hvis transskribenten har et stort ordforråd og solid analytisk forståelse og tilmed kender til samtalens emne og kontekst, kan han/hun transskribere med højere nøjagtighed.

Høj nøjagtighed er væsentlig for transskriberinger af fx retsmøder, journalistiske interviews og kvalitative interviews foretaget i forbindelse med forskning.

⇐ Tilbage