Refleksivitet

 

Refleksivitet refererer til den selvrefleksion og selvbevidsthed, der er indlejret i forskningsprocessen. Inden for kvalitativ forskning, herunder analyse af transskriberede lyddata, indebærer refleksivitet, at forskeren er bevidst om, at egne antagelser, værdier og positioner kan påvirke forskningsprocessen og fortolkningen af data.

Den refleksive praksis kræver, at forskeren nøje overvejer egne forforståelser og perspektiver, i erkendelse af at disse faktorer kan påvirke, hvordan de opfatter og fortolker dataene. Det indebærer også anerkendelse af, at forskeren ikke er neutral, men snarere en del af den sociale kontekst, der undersøges. Gennem refleksivitet kan forskeren identificere og navigere i potentielle bias, forudindtagede synspunkter eller blinde pletter, der kan påvirke validiteten af forskningen.

Den refleksive praksis kan integreres i alle faser af forskningsprocessen, herunder formulering af forskningsspørgsmål, dataindsamling, analyse af data, herunder lyddata, og rapportering. Ved at inkorporere refleksivitet styrker forskeren validiteten og troværdigheden af de opnåede resultater.

⇐ Tilbage