Udskrift

 

En udskrift er en skriftlig repræsentation af tale.

Under transskriberingsprocessen bliver lyden ”oversat” til tekst, og udskriften tjener som en dokumentation af den mundtlige kommunikation. Udskrifter spiller en central rolle i forskellige discipliner, herunder akademisk forskning, journalistik, retsvæsen og markedsundersøgelser, hvor præcise og nøjagtige udskrifter er afgørende.

Udskrifter kan omfatte koder (eller oversættelsestegn), der indføres i udskriften for at markere pauser, tonefald og andre fonetiske elementer. Koderne bidrager til at bevare nuancerne i den oprindelige kommunikation.

Nøjagtighed i ordgenkendelsen er afgørende for den gode udskrift. Det er vigtigt, at mindst 99 % af alle de talte ord gengives korrekt. Det er forudsætningen for, at man efterfølgende kan lave troværdige analyser af talen på baggrund af udskriften.

Udskrifter kan udarbejdes manuelt eller maskinelt ved hjælp af automatiseret talegenkendelsessoftware. Det er formålet med transskriberingen, der bestemmer valg af metoden. Hvis høj nøjagtighed er afgørende, er manuel transskribering den bedste metode. Hvis pris og kort leveringstid er afgørende, er maskinel transskribering den bedste metode.

⇐ Tilbage