Verbatim transskribering

 

Verbatim transskribering er en metode til transskribering, hvor talte ord og lyde, herunder pauselyde, stavelser, fyldord med videre registreres præcist, som de forekommer i lydformen. Der er altså tale om en transskriberingsmetode, der er meget nøjagtig og med en meget høj detaljeringsgrad.

I ekstreme tilfælde vil transskriberingen også gengive fonetiske elementer som latter, host, tonefald, tryk, volumen med videre, ligesom ikke-lydlige elementer som blikretning og gestik kan inkluderes i transskriberingen.

Denne metode benævnes nogle gange som true verbatim. True verbatim bruges typisk i forbindelse med lingvistiske studier, hvor alle lydlige fænomener inkldueres i analysen af sproget.

En variant af verbatim klades intelligent verbatim. Her er der tale om en metode, der gengiver talen ordret, men ignorerer talesproglige fænomener, der ikke er meningsbærende i leksikalsk forstand. Det betyder, at gentagelser, fyldord, pauselyde, host med videre ekskluderes fra udskriften. Intelligent verbatim resulterer i mere læsebare udskrifter end true verbatim.

⇐ Tilbage