Kodning

 

Kodning refererer til processen med at identificere, kategorisere og mærke specifikke temaer, mønstre eller koncepter i en lydoptagelse. Kodningen sker typisk med udgangspunkt i en udskrift af talen på lydoptagelsen.

Kodning er en afgørende metode inden for kvalitativ forskning, der muliggør systematisk organisering af data, og som giver en dybere forståelse af indholdet.

Under kodningsprocessen lytter eller læser forskeren omhyggeligt lyddataene og identificerer meningsfulde segmenter, også kendt som kodningsenheder. Disse enheder kan omfatte udtalelser, følelser, handlinger, mønstre eller andre vigtige aspekter ved sproget. Derefter tildeles kodningsenhederne etiketter, der repræsenterer specifikke temaer eller koncepter.

Kodning kan være åben, hvor koder udvikles organisk fra lyddataene, eller lukket, hvor forskeren analyser dataene ud fra foruddefinerede kategorier.

⇐ Tilbage