Meningskondensering

 

Meningskondensering refererer til processen med at opsummere eller kondensere det talte indhold, så det bevares, men i en mere komprimeret og koncist skriftlig form. Man bruger meningskondensering, når man har brug for en udskrift, der er let at læse og analysere.

I praksis kan meningskondensering omfatte:

  • reduktion eller fjernelse af overflødige ord, såsom fyldord eller gentagelser, for at forbedre læsbarheden uden at miste indholdet
  • sammenfatning af lange udsagn
  • komprimering af lange sætninger eller udtalelser til mere kortfattede formuleringer
  • brug af forkortelser eller symboler til at repræsentere hyppigt gentagne udtryk eller termer
  • identifikation og markering af vigtigt indhold og centrale pointer i det sagte

Alle de nævnte tiltag vil forkorte teksten ved at kondensere meningen.

Man skal som analytiker være opmærksom på, at meningskondensering altid vil indebære fravalg af indhold, da al tekst i en udskrift er betydningsbærende. Så hvis man ønsker en ordret og detaljerig transskribering, skal man begrænse meningskondenseringen.

Meningskondensering kan dog være nyttig i situationer, hvor man ønsker at præsentere indhold på en mere koncis måde, for eksempel i resumeer, artikler eller rapporter, uden at miste de væsentlige indholdselementer af den oprindelige tale.

Det kræver dog omhyggelig vurdering af, hvilke elementer der er afgørende for at bevare meningen.

⇐ Tilbage